kivitööd, hauarandid

  • Hauakivid kaevandatud graniidist ja maakivist.
  • Tähtede raiumine.
  • Kivi saagimine, freesimine, puurimine, poleerimine.
  • Töötasapindade valmistamine kliendi antud mõõtude järgi.
  • Vanade kivide ja kiviristide parandamine, hooldustööd.
  • Hauakivi alused, hauapiirded, vaasid.
  • Kõikide toodete paigaldus.